dla uczniów

kalendarz roku szkolnego

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

dla Publicznej Szkoły Podstawowej im bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Jaślanach

 

LP

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

data

Podstawa prawna

1

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

1 września 2014 r.

§ 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 IV 2002 r.w sprawie organizacji roku szkolnego. (Dz.U. 2002/46/432, z późń. zm.)

2

Dzień Edukacji Narodowej

14 października 2014 r.

art. 74 KN , oraz  § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 IV 2002 r.w sprawie organizacji roku szkolnego. (Dz.U. 2002/46/432, z późń. zm.)

3

Święto Patrona Szkoły

W tym dniu nie ma lekcji ale  wszyscy uczniowie przychodzą do szkoły odświętnie ubrani. !

 

17 października 2014 r.

 § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 IV 2002 r.w sprawie organizacji roku szkolnego. (Dz.U. 2002/46/432, z późń. zm.)

4

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

10 listopada 2014

 § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 IV 2002 r.w sprawie organizacji roku szkolnego. (Dz.U. 2002/46/432, z późń. zm.)

5

Odpust parafialny

8 grudnia 2014 r.

§ 10 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych.( Dz.U. 1992 nr 36 poz. 155 z późń zm.), - z puli godzin na rekolekcje wielkopostne na podst. porozumienia z proboszczem parafii.

6

Zimowa przerwa świąteczna

22-31 grudnia 2014 r.

§ 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 IV 2002 r.w sprawie organizacji roku szkolnego. (Dz.U. 2002/46/432, z późń. zm.)

7

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

2 stycznia 2015 r.

§ 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 IV 2002 r.w sprawie organizacji roku szkolnego. (Dz.U. 2002/46/432, z późń. zm.)

8

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

5 stycznia 2015 r.

§ 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 IV 2002 r.w sprawie organizacji roku szkolnego. (Dz.U. 2002/46/432, z późń. zm.)

9

Ferie zimowe

2-15 lutego 2015 r.

§ 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 IV 2002 r.w sprawie organizacji roku szkolnego. (Dz.U. 2002/46/432, z późń. zm.)

10

Sprawdzian w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej

 

1 kwietnia 2015 r.

§ 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 IV 2002 r.w sprawie organizacji roku szkolnego. (Dz.U. 2002/46/432, z późń. zm.)

11

Wiosenna przerwa świąteczna

2-7 kwietnia 2015 r.

§ 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 IV 2002 r.w sprawie organizacji roku szkolnego. (Dz.U. 2002/46/432, z późń. zm.)

12

Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych

 

26 czerwca 2015 r.

§ 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 IV 2002 r.w sprawie organizacji roku szkolnego. (Dz.U. 2002/46/432, z późń. zm.)

Wiadomości

Kontakt

  • Zespół Szkół w Jaślanach
    Jaślany 432
    39-332 Tuszów Narodowy
  • 17 581 76 24 , Godziny pracy sekretariatu : od 8:00 do 14:00

Galeria zdjęć